Konferens i Stockholm – Oktober 2016

En härlig helg med ett härligt gäng…
Konferensen i Stockholm gick ut på att sätta upp nya mål, både kortsiktiga och långsiktiga. Det handlade också om mycket annat som rör intern policy, nya och befintliga kunder, nya tjänster mm.