Vad händer med IT-branschen nu när Trump är president

Hur kommer Donalds Trumps politik att påverka IT-säkerhet? Det här är vad som hittills tillkännagetts.

“Valrörelsen har kantats av rapporter om it-attacker och dataintrång. Vilket aktualiserar frågan om cybersäkerhet. Att döma av den policy som Trump presenterar på sin kampanjsajt kräver han en omedelbar översikt av USA:s cyberförsvar och sårbarheter. En särskild grupp bestående av representanter från militären, polismyndigheter och privat sektor är tänkt att till exempel föreslå konkreta åtgärder för att upprätta protokoll och utbildningar för att öka säkerhetsmedvetandet hos myndighetsanställda.” 

Källa: IDG.se